Update a nové verze

SEMA vydává pravidelně 2x ročně (vždy v květnu a prosinci) novou vylepšenou verzi programu. Prakticky se neustále sbírají od stávajících uživatelů přání na rozšíření a vylepšení programu, vyhodnocuje se jejich četnost a podle ní jsou tyto požadavky zapracovávány do nových verzí. Tím se sami zákazníci podílejí na směru vývoje tohoto špičkového programu a ten tak zůstává neustále v přímém kontaktu s praxí.

Od verze 14.1 se program aktualizuje o meziaktualizuje automaticky (v závislosti na nastavení). Pro manuální stažení updatů přejděte přímo na domovskou stránku firmy SEMA www.sema-soft.cz pod záložku Download/Program update (Pozor: Pouze pro zákazníky se zakoupenou „Péčí o zákazníka“.)