Schody New York

Příprava projektu pro CNC výrobu

Realizace: 2018/2019

Místo: New York, USA