RD Boček

Výrobní dokumentace RD s rozkreslením VZT

Plánovaná realizace: 2023

Místo: Vlčnov

Poznámka – .
Stropní konstrukce tvořena Posi-joist nosníky

Dům v existující zástavbě