Modulový domek

Výrobní dokumentace

Realizace – 2019-2022
Poznámka – V roce 2019 byl vytvořen první modul, ke kterému během dvou let přibyly další dva.