RD Papež

Projekt: Vizualizace, plán pro stavební povolení, výrobní dokumentace

Místo stavby: Praha

Realizace: zatím nerealizováno